Narkotika  och alkohol

Vår förening kräver att alla våra medlemmar, såväl aktiva som passiva, helt avstår från att använda narkotika eller dopningpreparat på såväl sin fritid som under träning. 

 • Inför varje tävling eller träningstillfälle får du inte använda alkohol, narkotika eller dopingpreparat.
 • Ingen alkohol, narkotika eller dopingpreparat får förekomma under träning.
 • När du uppträder i föreningens klubbdräkter får du ej nyttja alkohol, narkotika eller dopingpreparat.
 • Under föreningens ledarskapsutbildning verkar vi för en minskad användning av alkohol och tobak.
 • Vi fortsätter att värna om vår rökfria miljö, i omklädningsrum samt klubblokalen.

 

Försäkring och återbetalning

 • Terminsavgiften för ATF Gym inkluderar försäkring genom Riksidrottsförbundet som kan användas vid eventualla skador som uppkommit under träning i ATF-Gyms lokal.
 • Om du har en långtidssjukdom eller blir skadad så kan du mot läkarintyg flytta fram ditt medlemskap till nästa termin. Halva terminstiden får dock inte ha passerat.
 • Om du av någon anledning skulle ändra din uppfattning om träningen i klubben eller tröttna så har du inte rätt till återbetalning.

 

Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Alla som vill, oavsett faktorer som t.ex. nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förening så länge som våra ordningsregler kan uppfyllas för allas säkerhet och trivsel.

Glädje är den starkaste drivkraften för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att vi tillsammans ska ha roligt och må bra.

Padding

Förbund

ATF Gym är medlem i följande förbund:

 • Riksidrottsförbundet.
 • Svenska Boxningsförbundet.
 • Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Svenska Muaythaiförbundet.
 • Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Öst.